Satnica i pravci izmene saobraćaja tokom 50.Srbija relija

20.09.2017

Satnica i pravci izmene saobraćaja tokom 50.Srbija relija

1.Lokva – Tvrdići – Lunovo Selo23.09.2016. od 07:30 do 14, 48 časova i to 200 m od raskrsnice na Lokvi za Lunovo Selo i Tvrdiće preko raskrsnice za Lunovo Selo i Požegu, zatim do Lunovog Sela pored pumpe pa sve do raskrsnice sa državnim putem II A 174 što predstavlja lokaciju brzinskih ispita 2,3

2.Deponija – Pora preko Dubokog23.09.2016. od 08,00 do 15,13 časova 24.09.2016. od 07:40 do 15,30  časova ,tačnije od skretanja za deponiju Duboko preko raskrsnice za Duboko, kroz Duboko pa do raskrsnice za Poru što predstavlja lokaciju brzinskih ispita 4,5,8, 10

3.Vrela – Nikojevići tačnije 150 m posle „Bacetine kafane“ preko skretanja za Ljubanje do „Kaldrme“ zatim levo prema Skržutima, kroz Skržute pa kroz Ravni, preko raskrsnice za Ravanjsko Polje putem ka Sirogojnu do raskrsnice za selo Utrobe, kroz Utrobe do Nikojevića i putem ka Beloj Zemlji do skretanja za zaseok Đokovići, i to 23..09.2016. od 12:00 do 19,54 časova i 24.09.2016. od 08:20 do 16,03 časova što predstavlja lokaciju brzinskog ispita 6,7,10, 11.