Organi uprave i statut

PREDSEDNIK SAVEZA
Dejan Čolović

UPRAVNI ODBOR
Dejan Čolović
Miodrag Đelmaš
Miljko Vojinović
Veljko Ristić
Marko Marčeta
Dejan Bošnjaković
Andrija Gušić

NADZORNI ODBOR
Pantelija Radovanović
Milomir Ristić
Predrag Došen

 

 

Preuzmite integralni tekst statuta SAKSS-a ovde.