Instrukcije o pravilu ponašanja na samom takmičenju (Covid 19)

19.05.2020

Shodno situaciji u kojoj se nalazimo izazvanom korona virusom (Covid 19), instrukcije o pravilu ponašanja na samom takmičenju, objavićemo
kada nam dostave nadležne institucije.