Stručno usavršavanje postojećih kadrova Tehničke komisije

26.12.2019

U toku je sastanak za obuku novih, kao i stručno usavršavanje postojećih kadrova Tehničke komisije SAKSS-a.