Džepni priručnik Antidoping agencije Republike Srbije za 2019. godinu.

10.01.2019

Džepni priručnik Antidoping agencije Republike Srbije za 2019. godinu.

Džepni priručnik sadrži osnovne informacije o:

  • 1. supstancama koje se nalaze na listi zabranjenih supstanci
  • 2. izuzeću radi terapijske upotrebe (TUE)
  • 3. dijetetskim suplementima
  • 4. proceduri doping kontrole urina
  • 5. proceduri doping kontrole krvi
  • 6. povredama antidoping pravila
  • 7. primerima dozvoljenih lekova

 

 Download priručnik