Takmicari i gosti veilke nagrade Beograda, meštaj mogu rezervisati u ovim hotelima

22.08.2018

Na osnovu potpisanog sporazuma između Hotela THEATER BELGRADE, Hotela
CONTACT i saveza obaveštavamo sve takmičare kao i goste da hotelski
smeštaj mogu rezervisati u ovim hotelima.