Podsecamo sve takmicare u disciplini auto- slalom, da se masa vozila u Grupi 2 (SPRINT) meri sa vozacem

22.08.2018

Podsecamo sve takmicare u disciplini auto- slalom, da se masa vozila u Grupi 2 (SPRINT) meri sa vozacem