Dopis predsednika SAKSS-a – Staniše Lazarac


1. Strana 01
2. Strana 02

Nova uprava SAKSS-A je u kratkom roku predala završne izveštaje za 2016 godinu Ministarstvu Omladine i Sporta, Izveštaje poslovanja SAKSS-a je pregledala i revizorska kuća Auditor i dala saglasnost da je izveštaj ispravan i u skladu sa zakonom.“

1. Završni izveštaj za 2016
2. Revizija saglasnosti 01
3. Revizija saglasnosti 02
4. Revizija saglasnosti 03
5. Statut SAKSS-a