Budi zdrav - Antidoping agencije Republike Srbije


Budi zdrav - Džepni prirućnik 2018

Na ovom linku, možete pogledati sve publikacije 

 

Republika Srbije je ispunila svoje međunarodne obaveze u oblasti borbe protiv dopinga u sportu i svrstala se u red država koje formalno-pravno prihvataju Svetski antidoping kodeks.

ADAS je, prema potvrdi Svetske antidoping agencije, jedna od organizacija koja je u potpunosti svoj rad i pravila uskladila sa poslednjim izmenama Svetskog antidoping kodeksa koje su na snazi od 1. januara 2009. ADAS je potvrdu da je u saglasnosti sa kodeksom dobio još 6. januara 2009, samo 6 dana posle stupanja na snagu novog kodeksa.